Stjärnholms vänner

Stiftsgården Stjärnholm ägs och drivs av Stiftelsen Stjärnholm. Stiftarna består av Strängnäs stift, Svenska kyrkans unga i Strängnäs stift samt Föreningen Stiftsgården Stjärnholms vänner.

Föreningen Stiftsgården Stjärnholms vänner arbetar helt ideellt och har idag cirka 300 medlemmar med det gemensamma intresset att stödja stiftsgården och dess verksamhet.

Vill Du också bli medlem i Föreningen Stiftsgården Stjärnholms vänner? Betala i så fall in 200:- på föreningens postgiro nr 475 27 93-2 och ange ditt namn och "ny medlem".

Svensk versionEnglish version