Historia

Hans sång ledde honom till slottet. Så grundades Stjärnholm av en torparson som blev adelsman.

Som fattig torparson på 1600-talet sjunger Johan Månsson i gårdarna, för att tjäna pengar. Hos guldsmeden ligger husfrun i barnsäng, när hon hör hans sång. Och genast känns plågorna lättare! Som tack låter hon Johan studera - något som leder till en lysande karriär.

Det går bra för Johan. Sagolikt bra. Med tiden blir han adlad, och som Johan Silfverstierna grundar han Stjärnholm år 1639.

Knappt hundra år senare flyttar familjen De Geer in på slottet. En av sönerna, Louis, blir Sveriges första statsminister. Nog är det något särskilt med Stjärnholm?

Följ med på en tidsresa genom slottets historia!

1378
Gårdarna Nyborg och Beneborg ligger på området för det nuvarande slottet. Beneborg nämns i handlingar från detta år.

1639
Johan Silfverstierna köper gårdarna och grundar godset Stjärnholm. Namnet används dock inte förrän efter hans död.

1660
En av Silfverstiernas döttrar tar över godset, Anna-Maria som är gift med kammarrådet Wilhelm Drakenhielm. Nu byggs en stor huvudbyggnad i trä, spannmålsmagasin och kyrka. Hennes andre make, landshövdingen Mårten Lindhielm, uppför den stora ladugården och anlägger lindallén framför gården.

1733
Gården ödeläggs av en brand. Under en storm knäcks en skorsten och gnistor från köksspisen antänder taket.

1735
Återuppbyggnaden börjar. Det nya huset är av sten och betydligt större än tidigare.

1748
Den nya stenbyggnaden står inflyttningsklar. Det är släkten de Besche som sätter sin prägel på gården. Huset får kakelugnar och kyrkan får både ny orgelläktare och predikstol.

1807
Hovstallmästare Wästfeldt köper gården.

1822
Hovmarskalken Gerard De Geer blir ägare till Stjärnholm. Han har en familj med 14 barn och noggranna regler. Barnen får till exempel endast skrika i ett särskilt rum, skrikrummet. Det tredje barnet, Louis De Geer, blir Sveriges första statsminister.

1867
Släkten d’Otrante tar över gården som nu blir känd som slott. Flera män i släkten tjänstgör som hovstallmästare och en ridbana anläggs i parken.

1920
Stjärnholm säljs, ägarbytena blir täta och marken delas upp.

1946
Stjärnholms slott blir en stiftsgård, grundad av Strängnäs stift inom Svenska kyrkan.

1970
Annexbyggnaden Nygården tillkommer.

1994–1995
Dags för en stor restaurering. Slottets gästrum utökas och förses med dusch och toalett. Samtidigt sker en ombyggnad av kök och matsal. Slottets västra flygel får sju nya gästrum och den östra kontors- och mötesrum.