Ägare

Stjärnholms slott har haft många anrika ägare genom tiderna. Grundare var Johan Silfverstierna, 1639. De ursprungliga gårdarna ägdes av Svante Sture och Hogenschild Bielke.

På 1600-talet kom släkterna Drakenhielm och Lindhielm, och vid 1700-talets början de Besche.

Hovstallmästaren Wästfeldt tog över i början av 1800-talet och efter honom hovmarskalken De Geer. Den senare med 14 barn och en son som skulle bli Sveriges första statsminister.

På 1800-talet kom släkten d’Otrante och sedan flera olika ägare in på 1900-talet.

Stiftsgården
Sedan 1946 är slottet en stiftsgård. Det betyder att Svenska kyrkan är grundare och står bakom verksamheten.

Slottet är öppet för alla, såväl kyrkans organisationer som privatpersoner och företag. Här finns möjlighet till konferens, kick-off, bröllop och fest, familjehögtider och weekendvistelser.

I Sverige finns sammanlagt 19 stiftsgårdar, alla med sin egen profil och inriktning. Gemensamt är att man vill erbjuda en personligt utformad mötesplats med mervärde. Stjärnholm är den enda som är ett slott.

Stiftsgården Stjärnholm ägs och drivs av Stiftelsen Stjärnholm. Stiftarna består av Strängnäs stift, Svenska kyrkans unga i Strängnäs stift samt Föreningen Stiftsgården Stjärnholms vänner.

Föreningen Stiftsgården Stjärnholms vänner arbetar helt ideellt och har idag cirka 300 medlemmar med det gemensamma intresset att stödja stiftsgården och dess verksamhet.

Vill Du också bli medlem i Föreningen Stiftsgården Stjärnholms vänner? Betala i så fall in 100:- på föreningens postgiro nr 475 27 93-2 och ange ditt namn och "ny medlem".

Strängnäs stift

Svensk versionEnglish version

Andhämtning

Vi kan inte lära dig vad kärlek är.
Vi kan inte tala om vad mening är.
Vi kan inte heller tro åt dig.

Men vi vill gärna vara med och skapa
den rymd och det rum
där kärlek, mening och tro växer.

Stjärnholms slott